Information från styrelsen

Augusti/September

 

·       Förvaltaren av bostadsrättsföreningen Sigismund, Håkan Isacsson, kommer att efterträdas av Hans Öhman.
Epost: hans.ohman@stockholm.hsb.se.

·       Målning av staketet återstår, det kommer vi att göra själva så fort vädret tillåter. Rabatterna är i behov av rensning, vi hoppas att HSB kan hjälpa oss med detta.

·       Det saknas några buskar mot Fältvägen. HSB planterar nya.

·       De flesta verkar vara nöjda med de nycklar de har. Flera behöver extra nycklar, dessa får bostadsrättsinnehavaren själv betala.

·       De cyklar som står kvar på gården när snön faller kommer att ställas i pannrummet och så småningom forslas bort.

·       Styrelsen ser över om vi använder billigaste el-leverantören.

·       Styrelsen tecknade avtal med Bredbandsbolaget 2000-07-31. Fast pris på 700:- per lägenhet/lokal. Vissa indikationer om prisförändringar har framkommit. Installationen kommer troligen inte ske före årsskiftet.
Styrelsen återkommer i frågan.

·       Styrelsen ser över om billigaste vatten-leverantören används.

·       Grovtvättmaskinen installeras senast vecka 38 enligt HSB.

·       Parkering på gården är inte tillåten.

·       Tvättstugan ska bokas i förväg och av den som ska använda den. Lås dörren med eget lås under tvättningen.

·       Enligt stadgarna skall motioner till Årsstämman vara styrelsen tillhanda senast vid augustis utgång.

 

Styrelsen.