Styrelse 2000

sig_styr.jpg (79242 bytes)

Från vänster: Karin, Ulla, Eva, Marianne, Hans, Yusuf, Anders, Kent och Jörgen(HSB).

Ordförande: Kent Edlund 795 73 85 2A
Vice Ordförande: Eva Sandberg 760 12 60 6B
Sekreterare: Anders Mild 36 23 54 2B
Studieorganisatör: Karin Wandell-Ohlsson 761 22 46 4C
Ledamot: Yusuf Tabbakh 760 14 74 2A
Ledamot: Marianne Kjellqvist 36 65 01 6A
Suppleant: Hans Karlsson 795 97 72 2
Suppleant: Ulla Finnberg 761 66 68 2B
Revisor: Bo Nilsson 760 60 74 4B
Hemsidadress: http://hem.passagen.se/karl.sigvardsson/brf/index.htm