Styrelse 2001

Från vänster: Klas, Kent, Marianne, Karin, Gunnel, Yusuf, Anders, Hans(HSB) och Hans.

Ordförande: Kent Edlund 795 73 85 2A
Vice Ordförande: Hans Karlsson 795 97 72 2
Sekreterare: Anders Mild 36 23 54 2B
Studieorganisatör: Yusuf Tabbakh 760 14 74 2A
Ledamot: Karin Wandell-Ohlsson 761 22 46 4C
Ledamot: Marianne Kjellqvist 36 65 01 6A
Ledamot: Hans Öhman(HSB)
Suppleant: Gunnel Paulin 795 60 42 4
Suppleant: Klas Johnsson 36 84 69 2B
Revisor: Bo Nilsson 760 60 74 4B

Ny Hemsidadress:

http://hem.passagen.se/karl.sigvardsson/brf/index.htm