Välkommen.


Detta är Punsch, en Compis 28 byggd 1979.

Detta exemplar införskaffades i början av juli 2005 och hette då Tina.

Du kanske undrar varför båten numera heter Punsch?
I så fall kan jag berätta att det beror på Mange eller förresten, jag berättar även om du inte undrar.

Han var ute på en segel(o)tur mitt i natten och allt var slut utom en flaska Carlshamns flaggpunsch och en burk med ärtsoppa.
Detta har satt så djupa spår i honom att han ville att den båt han någon gång skulle köpa borde heta Punsch, "Ärtsoppa" var aldrig aktuellt.

Vi har alltid en flaska punsch med i båten.