SEB

Klubblunch.

Bara för att klargöra det vi har sagt om att komma i tid:

Man skall vara nere i hallen senast 10:05 om man vill ha sin anmälda plats.
Den som ligger efter på listan får därefter gå in och ta någon annans plats.

Det spelar ingen roll att man är i omklädningsrummet innan 10:05, man skall vara ombytt och nere i hallen senast 10:05.

Det skall heller inte bli något snack när/om det väl händer.

Med vänlig hälsning, King & Staffan

Backa/Back